​​​مدیران ارشد شرکت تولید نیروی برق شازند

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مصیب باجولوند

نام

علیرضا

نام خانوادگی

شیخی مهرآبادی

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی برق قدرت
سوابق کاری- مدیر دفتر فنی تولید شرکت برق منطقه ای باختر
- مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه ای باختر
- کارشناس ارشد دفتر فنی تولید شرکت برق منطقه‌ای باختر

​شماره دفتر​​-​​ 086-32244148 داخلی 2004
​فکس دفتر086-34021511

پست الکترونیکی

- ​​ar.sheikhi@tpph.ir


مدیر امور مالی و ذیحسابی

 رضا احمدی

نام

محمد

نام خانوادگی​

نجفی

سوابق تحصیلی

- کارشناسی حسابداری

سوابق ​کاری

- مدیر امور مالی سازمان آموزش فنی حرفه ای
​شماره دفتر​-​​ 086-32244148 داخلی 2012
​فکس دفتر​-

پست الک​ترونیکی

​- ​​mohammadnajafi106@gmail.com