​وظایف و ماموریتها

- برنامه ریزی و اجرای طرح های بازتوانی ، نوسازی ، و ارتقاء راندمان نیروگاه های حرارتی موجود

- مدیریت منابع و مصارف آب از طریق اصلاح سیستم های خنک کن نیروگاهها و جایگزینی روش های تامین آب

- جلب مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در احداث و بهره برداری نیروگاه های حرارتی

- مدیریت سهام و سرمایه ها در شرکت های زیر مجموعه و اتخاذ تدابیر لازم در جهت واگذاری نیروگاههای دولتی

- توسعه منابع انسانی ، اصلاح ساختار و بازنگری فرآیندها در جهت افزایش بهره وری و ارتقاء نظام اداری

- استفاده از روش های نوین تامین مالی پروژه ها اعم از سرمایه گذاری مستقیم ، فاینانس خارجی ، بیع متقابل ، تسهیلات بانکی ، اوراق مشارکت ، درآمدهای داخلی و . . .

- - انجام به موقع تعمیرات ، بهسازی نیروگاهها ، مدیریت مصرف سوخت و سایر تمهیدات با هدف ارتقاء بهره وری عوامل تولید

- تامین برق پایدار و مورد نیاز شبکه سراسری از طریق نظارت و راهبری بر احداث و بهره برداری نیروگاه های حرارتی

- تعامل موثر با بازار برق از طریق شرکت های تولید تابعه

- اولویت دهی به مسائل زیست محیطی ، ایمنی و مسئولیت های اجتماعی در حوزه بهره برداری و توسعه نیروگاههای حرارتی

-تلاش در جهت بهره مندی از تحقیقات کاربردی مورد نیاز و تعامل سازنده با مراکز علمی و پژوهشی

ارزش ها
  • رعایت قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ، وزارت نیرو ، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت
  • حداکثر نمودن سود با حفظ سرمایه های شرکت
  • مشارکت سطوح مختلف کارکنان در فعالیت های شرکت
  • اهمیت به مسئولیت های اجتماعی و کرامت انسانی کارکنان

تعامل و هماهنگی لازم با ذی نفعان