برگزاري مراسم غدير

​به گزارش روابط عمومي شركت توليد نيروي برق شازند همزمان با فرا رسيدن عيد غدير مراسمي در شركت توليد شازند  با حضور دبير شوراي فرهنگي صنعت آب و برق استان مركزي آقاي فراهاني و مديريت محترم عامل جناب آقاي مهندس شيخي و تمامي پرسنل شركت صورت پذيرفت در اين مراسم جناب آقاي مهندس شيخي به اهميت مساله غدير و نقش و اهميت آن در بين مسلمان خصوصا شيعيان پرداختند و لزوم و يادآوري اين رويداد را براي كودكان امري ضروري قلمداد نمودند همچنين دبير شوراي فرهنگي استان مركزي هم سخناني در اين خصوص ايراد نمودند در پايان اين مراسم پس از تقدير و تشكر از پرسنل سادات شركت هدايايي به رسم يادبود توسط دبير شوراي فرهنگي و مدير عامل محترم شركت به آنها اهدا گرديد.