تقدیر و تشکر معاونت محترم راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

​به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شازند پس ازعبور موفقیت آمیز پیک 98که توانستیم بدون خاموشی و با بیش 98 درصد آمادگی آن را سپری کنیم جناب آقای مهندس عبد الرسول پیشاهنگ معاونت محترم راهبری شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از مدیر عامل و پرسنل شرکت تولید نیروی برق شازند تقدیر و تشکر نمودند.

برای دریافت متن کامل نامه اینجا کلیک کنید.