پیام تقدیر و تشکر آقای حایری معاون محترم وزیر
پیام تقدیر و تشکر آقای حایری معاون محترم وزیر در امور برق و انرژی به مدیر عامل و پرسنل شرکت تولید نیروی برق شازند

​خداوند متعال را سپاس می گوييم که يک بار ديگر لطف خود را شامل حال خانواده بزرگ صنعت برق کرد تا در راه خدمت رسانی به مردم عزيز کشورمان سرفراز و متفخر باشيم. تابستان سال 98 با وجودتحريم های ظالمانه و کمبودها و محدوديت های متعدد به لحاظ تأمين نیاز مصرف شبکه سراسری به عنوان يکی از پرافتخارترين کارنامه های صنعت برق کشور به ثبت خواهد رسيد و اين مهم محقق نمی شد مگر با همدلی و تلاش و کوشش بی منت تمامی مديران و کارکنان کليه نيروگاههای دولتی و غیردولتی کشوربدينوسيله ضمن تبريک دستيابی به اين موفقيت بزرگ، از جنابعالی و کليه همکارانتان که با تلاش مسئولانه در حفظ آمادگی توليد واحدهای نيروگاهی نقش موثری ايفا نموديد تقدير و تشکرمی نمايم وسلامتی و توفيق شما را از درگاه ايزد منان خواستارم.