ساخت اسلیپ رینگ ژنراتور
برای اولین بار به کمک متخصصان داخلی اسلیپ رینگ ژنراتور در تعمیرات نیروگاهی ایران ساخته شد
http://shazand.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/131/IMG_20191216_152836_200.jpg

 

به گزارش روابط عمومی تولید نیروی برق شازند به کمک متخصصان داخلی  اسلیپ رینگ ژنراتور بوسیله شرکت تولید نیروی برق شازند برای اولین بار در کشور توسط شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران ساخته شد. مهندس شیخی مدیر عامل شرکت تولید برق شازند به لزوم ساخت قطعات در داخل کشور و بومی سازی تجهیزات نیروگاهی تاکید نمود که این مهم در سالی که مقام معظم رهبری به نام رونق تولید نامگذاری نموده اند انجام پذیرفته است .

 اسلیپ رینگ ساخته شده در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو مورد بازدید عموم قرار گرفت.