شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر
20 دی ماه روز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر
http://shazand.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/134/275616109-talab-org.jpg

​​​

20دی ماه روز شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر میباشد ؛ او از مردان بزرگ سرزمین ایران بود که برای آباد کردن ایران از هیچ تلاشی دریغ نکرد. میرزا محمد تقی‌خان فراهانی معروف به امیرکبیر، یکی از صدراعظم‌هاي‌ ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار بود.

 نام اصلي ميرزا تقي خان، "محمد تقي" است. زادگاهش "هزاوه" از محال فراهان عراق( اراک ) هنوز هم در آنجا محله اي بنام "محله ميرزا تقي خاني" معروف است، و خانه پدريش نزديک تپه "يال قاضي" شناخته مي باشد

امیرکبیر پس از این که با دسیسه اطرافیان شاه از جایگاه خود برکنار و به کاشان تبعید شد، در حمام فین به دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسید. پیکر وی در شهر کربلا به خاک سپرده شده‌است. پیکر امیرکبیر را برای اینکه ایرانیان در آینده وی را فراموش کنند به خارج از ایران برده در کربلا به خاک سپردن.

یا سخنی داشته باش دلپذیر ؛ یا دلی داشته باش سخن پذیر
کسیکه ندای درونی خودرا می‌شنود ؛ نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد

 

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شازند