نیروگاه شازند در تولید انرژی به حد نصاب تازه ای دست یافت
نیروگاه شازند در تولید انرژی به حد نصاب تازه ای دست یافت
http://shazand.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/143/2.jpg

​​نیروگاه شازند در تولید انرژی به حد نصاب تازه ای دست یافت به نقل از مدیر عامل شرکت تولید نیروی  برق شازند مهندس شیخی میزان انرژی تولیدی نیروگاه شازند در سال 98 به 7140000 مگاوات ساعت رسید که نسبت به میزان تعهدی خود افزایش 10 % را داشته است . بنا بر، این گزارش تعمیرات اساسی واحدهای چهار در زمستان 98 و واحد 2 در مراحل پایانی می باشد که با انجام این تعمیرات اساسی نیروگاه برای پیک 99 آمادگی کامل را جهت تولید حداکثری خواهد داشت .​