ولادت امام حسین (ع ) و روز پاسدار
ولادت امام حسین ( ع) و روز پاسدار مبارک

اشکها بین که از این خنده بدامان دارد / ای سلیل اشرف اولاد آدم السلام

بهین جشن و سرور شیعیان است / دیگر زنخل رسالت پدید شد ثمری

سرور معنوی بر پاست هر جا / سلام ای صفای دل عاشقان

میلاد امام حسين(ع) و روز پاسدار مبارک باد​

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شازند