چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق
25 آذر ماه 1396
چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق در اراک، با اشاره به اهمیت بهره مندی از سیستم های اطلاعات مکانی برگزار شد.
http://shazand.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/16/IMG_900925.png

​دبیر چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق افزود: اهمیت مساله تحولات اطلاعاتی به قدری است که بر روی امنیت ملی و منافع کشورها نیز اثر گذاشته و یکی از راه های برقراری این ارتباط سیستم اطلاعات مکانی است که این سیستم در زمینه توسعه زیرساختی مجامع نقش موثری را ایفا می کند.

مهندس شبیهی خاطرنشان کرد: این دوره چهارمین دوره برگزاری کنفرانس ملی GIS است و اهداف اصلی این کنفرانس فراگیری و گسترش این سیستم و تدوین سند آموزشی و تبیین استانداردهای مرتبط با این سامانه درنظر گرفته شده است.

دبیر چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق تصریح کرد: ایجاد شهرهای هوشمند نیازمند اقدامات جدی و تغییر نگرش در این زمینه است و اینگونه تغییرات دستاوردها و گسترش علمی را در سطح جامعه به همراه دارد، هدف ما از به کار گیری سیستم GIS در صنعت آب و برق، تبدیل یک فرصت به مهارتی کلیدی در راستای پیشرفت فناوری است.

وی ادامه داد: برگزاری چنین نشست هایی می تواند زمینه را برای اشتراک دانسته ها و تجارب و تعامل میان دستگاه ها فراهم سازد و اهمیت این مساله را می توانیم در تدوین برنامه استراتژیک صنعت آب و برق با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی که در نظام نامه SDI و GIS نیز مورد تاکید قرار گرفته دریابیم. 

 

​ 

مشاهده گزارش تصویری خبر