پیام مهندس شیخی به معاونت محترم راهبری
پیام مهندس شیخی به معاونت راهبری شرکت مادر تخصصی برق حرارتی مهندس پیشاهنگ

​جناب آقای مهندس پیشاهنگ 

معاونت محترم راهبری تولید شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی 

با سلام و احترام متقابل 

با وجود رهبری هوشمندانه جنابعالی تولید برق پایدار و مستمر در پیک امسال همچون سالهای گذشته درخشید ، حضرتعالی با سخت کوشی هدایت نیروگاههای میهن اسلامیمان را بر عهده گرفته تا اکنون با سربلندی به این مهم نایل آییم ، قدردانی عمیق خود را نسبت به تجربیاتی که از کار کردن در کنار شما به دست آورده ام ابراز مینمایم . اراتمند شیخی