تقدیر و تشکر
تشکر و قدردانی مدیر کل دفتر بودجه و تامین منابع شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://shazand.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/167/tagh.jpg

​​

در راستای پذیرش شرکتهای تولید برق در بورس انرژی و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد ، بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود از تلاش و پیگیری های صادقانه شما در جهت انجام فرآیند پذیرش کالای برق در بورس انرژی و اخذ کد خاص از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار  و تسویه وجوه را اعلام می نمایم .
مشاهده گزارش تصویری خبر