انجام 2 پروژه مهم بهینه سازی سیستم حفاظتی
انجام 2 پروژه مهم بهینه سازی سیستم حفاظتی و DCS نیروگاه شازند توسط شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی

​انجام 2 پروژه مهم بهینه سازی سیستم حفاظتی و DCS نیروگاه شازند توسط شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی

به نقل از مدیریت عامل شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی همزمان با پروژه تعمیرات اساسی واحد 3 نیروگاه شازند پروژه های مهم بهینه سازی سیستم حفاظتی و DCS با تکیه بر توان شرکت های داخلی انجام پذیرفت .​

لازم به ذکر است قدیمی بودن سیستم کنترل نیروگاه شازند و همچنین مشکلات حفاظت سیستم قدیمی منجر به مشکلاتی در تولید پایدار در شبکه سراسری به وجود آورده  که با انجام این پروژه ها خروج اضطراری واحدها به نحو چشمگیری کاهش و واحدها به روزآوری گردیدند .