میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر فرخنده باد

میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر فرخنده باد.به پا خیزید یار دلبر آمد

عزیز حضرت پیغمبر آمد

 

زمین فرش قدوم نازنینش

جهان روشن شد ازنور جبینش

 

سماء از نور رویش شد منور

بود آرامش قلب پیمبر

 

خدیجه از وجودش غرق شور است

ازین کوثر پیمبر برسجود است

 

علی خشنود از عطر حضورش

نبی دلشاد از بانگ قدومش

 

علی اعلای علیین عالم

علی یارش بود در هر دو عالم

 

خدا گوید اگر زهرا نمی بود

نبی و اوصیایش هم نمی بود

 

خدا احسنت گوید بر وجودش

که عالم روشن از نور وجودش

 

بود ام ابیهای پیمبر

چه زیبا رو بود این دخت دلبر

 

خدا در آسمان جشنی به پا کرد

ملک روی زمین شادی به پا کرد

 

خدایش فاطمه نامید او را

که دست دوستان گیرد به عقبی

 

روابط عمومی تولید نیروی برق شازند

مشاهده گزارش تصویری خبر