تبریک میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار
http://shazand.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/37/imam-hussein-3.jpg

یا حسین! عاشقانت می‌دانند که تنها با شور حسینی است که می‌توان شیرینی ایمان را چشید

یا حسین! می‌آیی و در دیدار آفتابی تو، خلایق قد می‌کشند؛ اما بلندی مقام تو فراتر از پندار ماست

میلاد تو، آغاز صبحی است که در آن، آفتاب به اشتیاق تماشایت پلک می‌گشاید تا اولین زائر هر روز تو باشد

ولادت با سعادت امام حسین (ع) و روز پاسدار فرخنده باد​روابط عمومی تولید نیروی برق شازند  

مشاهده گزارش تصویری خبر