انتصاب مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق شازند
http://shazand.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/55/1.jpg

طی حکمی از سوی مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی تولید جناب آقای مهندس طرز طلب در نامه شماره 3882/100/ص/97 مورخ 29/3/1397 آقای مهندس علیرضا شیخی مدیر عامل محترم شرکت تولید نیروی برق شازند بر اساس بند 5-8-1 نظامنامه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو ، در ارتباط با ترکیب اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت های زیر مجموعه ، با حفظ سمت به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت تولید نیروی برق شازند و شرکت های بهره برداری تحت مدیریت، منصوب گردید.

مشاهده گزارش تصویری خبر