سخنان وزیر نیرو در نماز جمعه تهران
به گزارش روابط عمومی تولید شازند آقای مهندس اردکانیان وزیر محترم نیرو در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، با بیان اینکه بارش های نسبتا مناسبی در بهار رخ داد، اظهار داشت: این بارش ها در برخی استانها، تامین نیاز کاهش کم بارشی پاییز و زمستان را نکرد. در برخی استانها به نسبت سال گذشته تا ۷۵ درصد کم بارشی داشتیم؛ ولی در برخی استانها میزان بارش ها بیشتر بود.

به گزارش روابط عمومی تولید شازند آقای مهندس اردکانیان وزیر محترم نیرو در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، با بیان اینکه بارش های نسبتا مناسبی در بهار رخ داد، اظهار داشت: این بارش ها در برخی استانها، تامین نیاز کاهش کم بارشی پاییز و زمستان را نکرد. در برخی استانها به نسبت سال گذشته تا ۷۵ درصد کم بارشی داشتیم؛ ولی در برخی استانها میزان بارش ها بیشتر بود.

وزیر نیرو افزود: این کاهش بارش و خشکسالی، واقعیت همیشه زندگی در ایران است. کشور به طور متوسط، یک سوم جهان بارش دارد. از گذشته یاد گرفتیم، چگونه با کم بارشی سازگار باشیم.

وی ادامه داد: امروز دسترسی به فناوری های جدید وجود دارد و ۴ میلیارد متر مکعب پساب تولید می کنیم که پس از تسویه، می تواند از مطمئن ترین منابع برای بخش صنعت و کشاورزی باشد.

اردکانیان گفت: ما میلیاردها مترمکعب آب را در بخش کشاورزی مصرف می کنیم تا امنیت غذایی کشور را تامین نماییم؛ ضمن اینکه با بهره مندی از فناوری های جدید و روش های صحیح تر از آنچه عمل می کنیم، می توانیم میلیون ها و بلکه میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشاورزی صرفه جویی نموده و برای جمعیتی تا ۲ برابر جمعیت فعلی، آب داشته باشیم.

وی تاکید کرد: آنچه مهم است دور شدن از بدمصرفی است؛ ما در شهرهای بزرگ که منابع آب کافی داریم، باید دقت کنیم آبی که باکیفیت بسیار خوب برای شرب مردم اختصاص دارد، به سایر مصارف اختصاص ندهیم و در مصرف آن در بخش بهداشت وسواس داشته باشیم.

وزیر نیرو با اشاره به ایجاد به کارگروه ملی سازگاری با کم آبی اظهار داشت: هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای طرح های اضطراری آب رسانی در بیش از دویست شهر اختصاص داده شد. برای تعدادی از روستاها که نیازمند کمک هستند، منابع کافی برای آب رسانی فراهم شد.

وی به بخش برق اشاره کرد و گفت: مصوبه هیات وزیران ناظر بر این است که دستگاه های دولتی در مقایسه با تابستان سال ۹۶ در بخش آب و برق به میزان قابل ملاحظه ای صرفه جویی کنند که این رفتار توسط مردم پشتیبانی خواهد شد.

اردکانیان تاکید کرد: با رفتار درست قطعا به گونه ای عمل خواهیم کرد که دشمنان این نظام و مملکت به هوس نیفتند که در زمینه آب، اقدام به تحریک عواطف مردم در مناطق کم آب کنند و رژیم صهیونیستی که از دهه های گذشته با استفاده از روش های گوناگون سعی در سرقت منابع آب در کشورهای خاورمیانه و مناطق اشغالی کرده است، به هوس افتد که در موضوع آب وارد معرکه شود.

مشاهده گزارش تصویری خبر