حضور مسئول محترم مدیریت بحران وپدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی
http://shazand.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/89/۲۰۱۹۰۴۲۲_۱۰۰۸۳۲.jpg

حضور مسئول محترم مدیریت بحران وپدافند غیر عامل شرکت مادر تخصصی

به گزارش روابط عمومی شازند جناب آقای شریفی فرد مسئول محترم مدیریت بحران و پدافند غیر عامل مادر تخصصی با جناب آقای مهندس شیخی مدیر عامل و رئیس پدافند غیر عامل  شرکت تولید نیروی برق شازند دیدار و وضعیت سیلاب اخیر،  تأثیر آن بر نیروگاه ، سیل بندها و اقدامات صورت گرفته را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند و در پایان از نیروگاه شازند ، محیط پیرامون و راهبند ضد انتحاری بازدید نمودند .