برگزاری جلسه کمیته هماهنگی تولید
این جلسه با محوریت پیک بار پیش رو و تمرکز در عدم تریپ واحدهای نیروگاه و همچنین تعمیرات و لوازم یدکی سال 98 و ارتقاء سیستم حفاظت برگزار گردید.
http://shazand.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/98/20190623_094205 - Copy.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق شازند جلسه کمیته هماهنگی تولید  با حضور مدیران محترم عامل شرکت تولید ( آقای مهندس شیخی ) و شرکت مدیریت ( آقای مهندس ایران پاک ) برق شازند در محل سالن جلسات این شرکت  برگزار گردید .

 این جلسه با محوریت پیک بار پیش رو و تمرکز در عدم تریپ واحدهای نیروگاه و همچنین تعمیرات و لوازم یدکی سال 98 و ارتقاء سیستم حفاظت برگزار گردید.